ประชุมผู้ถือหุ้น

4
1358
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่ครอบครองหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XM (Excluding Meetings) โดยปกติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นปีละครั้งประมาณเดือน มีนาคม – เมษายน (ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท)
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้น จะมีหนังสือนัดประชุมและเอกสารวาระการประชุมต่างๆ ส่งไปที่บ้าน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว (ซึ่งมักเป็นวันทำงาน) ภายในจดหมายจะมีหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปแทนได้

การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นโอกาสดีของนักลงทุนที่จะได้รู้จักเห็นหน้าค่าตาของผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินการที่ผ่านมา และ การลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมถึงมีสิทธิ์ออกเสียงในมติที่ประชุมต่างๆ มีโอกาสได้ซักถามข้อสงสัย รวมถึงมีสิทธิ์เสนอวาระการประชุม

ทั้งที่ตามมารยาทของการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ควรพาเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นไปด้วยนะคะ และบางบริษัทจะมีของที่ระลึกมอบให้ผู้เข้าร่วมประชุม หรืออาจมีการเลี้ยงอาหาร ซึ่งงบของการจัดงานประชุม ของที่ระลึก และงานเลี้ยงเหล่านี้ ก็ล้วนมาจากกำไรของบริษัทของเราทั้งนั้นแหละค่ะ ^_^

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวทีที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสตรวจสอบและร่วมบริหารกิจการของตน เป็นสิทธิ์ที่ไม่ควรละเลยนะคะ

4 COMMENTS

  1. เคยซื้อหุ้นเอาไว้ 100 หุ้น เข้าประชุมได้กินชีสเค้ก 1 ก้อน แล้วยังขายหุ้นทิ้งได้กำไรพันกว่าบาท คุ้มจริง ๆ -.-a

  2. ซื้อช่วงใกล้ ๆ ประชุม 100 หุ้น ไปรับของชำร่วย
    แล้วก็ขายหุ้นไปซื้อบริษัทอื่นต่อไปเรื่อย ๆ จะรุ่งกว่าเล่นหุ้นไหมนี่

Comments are closed.