ข่าวดีในข่าวร้าย

1
2904
สำหรับนักลงทุนที่นิยมลงทุนในหุ้นขนาดเล็กมากๆ หรือขนาดใหญ่มากๆ หุ้นเหล่านี้จะมีกฎเกณฑ์การซื้อขายที่ต่างจากหุ้นส่วนมากในตลาดหุ้น

ในปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหุ้นที่เข้าเกณฑ์ “หุ้นตัวใหญ่” ไม่มาก ซึ่งนักลงทุนก็ไม่ลำบากอะไรในการทำตามกฎเกณฑ์ที่เป็นอยู่  แต่ถ้าวันหนึ่งหุ้นตัวใหญ่กำลังทำตัว “เล็กลง”
 หรือตัวเล็กทำตัว “ใหญ่ขึ้น” ข้อกำหนดหลายๆ อย่างก็อาจเปลี่ยนแปลงไป นักลงทุนควรทำความเข้าใจถึงกฏเกณฑ์ใหม่ เช่นช่วงราคา และหน่วยการซื้อขายขั้นต่ำ เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างไม่ติดขัดนะคะ 🙂
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ถือหุ้นตัวใหญ่ที่กำลังทำตัวเล็กลง…

ข้อมูลอ้างอิง
ช่วงราคา
การเปลี่ยนแปลงหน่วยการซื้อขายขั้นต่ำ 
จากประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายบนกระดานหลัก (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542

ข้อ 4 ในกรณีที่หลักทรัพย์ใดมีราคาปิดในแต่ละวันทำการซื้อขายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาให้เปลี่ยนหน่วยของหลักทรัพย์ ดังกล่าวเป็น 50 หุ้น หรือ 50 หน่วยลงทุน หรือ 50 สิทธิที่จะซื้อหุ้น แล้วแต่กรณี

ข้อ 5 ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาให้เปลี่ยนหน่วยของหลักทรัพย์ตามข้อ 4 เป็นหน่วยตามข้อ 3 ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นในแต่ละวันทำการซื้อขายต่ำกว่า 500 บาทเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน หรือ

(2) มีเหตุการณ์อันอาจทำให้ราคาซื้อขายของหลักทรัพย์นั้นต่ำกว่า 500 บาท ในวันแรกที่มีเหตุการณ์ดังกล่าว

1 COMMENT

  1. เดี๋ยวนี้ไม่เห็นพี่เม่าใส่เสื้อกันหนาวหรือใส่ผ้าพันคอเลยนะ แสดงว่าไม่ต้องทนหนาวอยู่บนดอยแล้วใช่มะ 😀

Comments are closed.