Lunchtime

4
2611
ในกลุ่มของนักลงทุน อาจมีนักลงทุนทีชอบคิดวิเคราะห์คนเดียว แต่ก็มีนักลงทุนจำนวนมากรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาแนวทางการลงทุนของตน สำหรับนักลงทุนที่ทำงานประจำไปด้วย เวลาพักกลางวันจัดเป็นเวลาทองที่เปิดโอกาสให้เราได้ติดตามหุ้น และวิเคราะห์หุ้นกับเพื่อนนักลงทุนด้วยกัน

ซึ่งบรรยากาศของการรับประทานอาหารกลางวันในแต่ละวันจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดหุ้นในช่วงนั้นๆ จากการสังเกตในกลุ่มของพี่เม่าเองเป็นเหมือนการ์ตูนตอนนี้ แล้วกลุ่มของเพื่อนๆ นักลงทุนท่านอื่นเป็นเหมือนกลุ่มพี่เม่าบ้างมั้ยคะ 🙂

4 COMMENTS

  1. เป็นเหมือนกัน แต่อาหารบนโต๊ะจะเปลี่ยนไปด้วย วันหุ้นขึ้น กินบนโต๊ะ อาหาร ดีๆ วันหุ้นตก กินบนดอย ต้มมาม่า

Comments are closed.