LTF vs หุ้น

0
2300
ผู้มีเงินได้ทุกท่านคงทราบว่าปลายปีก็เหมือนเป็นช่วงเทศกาลการลงทุนในกองทุน LTF หรือ RMF เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี ยิ่งช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปี คำถามที่มักจะถามกันก็คือ

“จะซื้อ LTF กองไหนดี”

ในส่วนของผู้มีเงินได้ที่เล่นหุ้น บางท่านอาจจะรู้สึกเสียดายโอกาสในการเอาเงินไปจมอยู่ในกองทุนหลายปีเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีแค่ปีเดียว เพราะนักลงทุนบางท่านอาจมั่นใจว่าตนสามารถใช้เงินจำนวนนี้ลงทุนเองและได้ผลตอบแทนมากกว่ากองทุนหลายเท่า

การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยง ยิ่งเป็นกองทุนที่ต้องทิ้งไว้หลายปีอย่าง LTF,RMF จะเป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ แม้จะมีการบริการสับเปลี่ยนกองทุน แต่ถ้าตลาดหุ้นร่วงเราก็ไม่สามารถขาย LTF ออกมาก่อนได้ แต่อย่าลืมว่าการลงทุนด้วยตัวเองก็มีความเสี่ยงเช่นกัน แม้จะควบคุมความเสี่ยงด้วยตัวเองได้ แต่ก็ใช่ว่านักลงทุนทุกคนจะสามารถควบคุมได้เสมอไป  🙂

)

SHARE
Previous articleIPO
Next articleMass communication