ซื้อหุ้นกู้ต้องดูอะไร

0
120169
การลงทุนในหุ้นกู้ ก็เป็นการลงทุนเพื่อกระแสรายได้ที่สม่ำเสมออีกช่องทางหนึ่ง เนื่องจากให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝาก และความเสี่ยงไม่สูงมากนัก
ซึ่งในปัจจุบันมีหลายบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยเร้าใจ  แต่สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกหุ้นกู้ไม่ใช่แค่ดอกเบี้ย และระยะเวลาการถือครอง แต่ต้องดู “ความน่าเชื่อถือ” แล้วจะตรวจสอบได้อย่างไร ติดตามได้ในการ์ตูนจ้า 🙂