กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

0
113548

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund) เป็นการลงทุนทางเลือกที่กำลังมาแรงในขณะนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนเพื่อนำไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนนทางพิเศษ ท่าเรือน้ำลึก โทรคมนาคม รถไฟฟ้า รถใต้ดิน เป็นต้น

โดยที่รายได้จากกองทุนรวมจะมาจากกระแสรายรับที่จะได้มาจากการตำเนินงานในอนาคต เช่น เงินจากการเก็บค่าทางด่วน ค่าขายกระแสไฟฟ้า และกองทุนจะนำมาจ่ายเป็นปันผลให้ผู้ลงทุน โดยกองทุนรวมจะนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ซื้อขายได้เหมือนหุ้น เพื่อให้นักลงทุนซื้อขายเปลี่ยนมือได้

แม้การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จะดูไม่มีทางเจ๊งแน่ๆ แลดูเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่มั่นคงสวยหรู แต่ก็มีเงื่อนไขที่ต้องทำความเข้าใจก่อนลงทุนไม่ต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นนะจ๊ะ