ทำความรู้จัก LHHOTEL

0
28569

มาทำความรู้จักทรัสต์ที่ลงทุนในโรงแรมตัวใหม่ล่าสุดไปพร้อมๆ กับเม่ากันเถอะ

 

 

ความเสี่ยง
(1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโรงแรม เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโดยรวม ฯลฯ
(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด เป็นผู้บริหารทั้งทรัพย์สินหลักและโรงแรมอื่นๆ แต่ก็ได้มีการแบ่งความรับผิดชอบแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
(3) ความเสี่ยงที่อาจถูกเวนคืน ซึ่งปัจจุบันที่ตั้งทรัพย์สินหลักนั้นไม่ตกอยู่ภายใต้เขตเวนคืน
(4) ความเสี่ยงจากการกู้ยืม ในส่วนนี้รวมถึงผลดำเนินงาน และกรณีการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อชำระหนี้เดิมอาจทำให้ไม่ได้ข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ดีเท่าเดิม
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.lhhotelreit.com