ต้นทุนเงาของ SMEs ไทย

0
1026

โอนเงินทีเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เสียดาย
แต่จ่ายค่าธรรมเนียมทีละสิบยี่สิบบาทมันแสนปวดใจ
#ค่าธรรมเนียมไม่ใช่เรื่องจำเป็น

TMBOnebank