สงครามคลื่นความถี่

0
2196

 

#แจ๊สแถลงแล้ว

สรุปว่าที่ไม่เอาตังค์มาจ่ายเพราะ ผู้ประกอบการรายใหญ่#แห่งหนึ่ง ของประเทศจีน (ซึ่งสนใจร่วมลงทุนในแจสโมบาย และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ #แห่งใหญ่ ของประเทศจีน) ติดข้อจำกัดเอาหนังสือค้ำประกันมาให้ไม่ทัน จะได้ช่วงเมษา แต่ในสัญญาบอกให้จ่ายใน 90 วันเป๊ะ

(พันธมิตรก็ยังคงลึกลับต่อไป ลึกลับกว่าตัวจริงของสไปรเดอร์แมน และจะสื่อว่าจ่ายได้นะ มีพันธมิตร พันธมิตรก็มีตังค์ แต่คือไม่ทันไง เลยไม่เอาก็ด้ะ)ผลกระทบก็คงถูกริบเงิน 644 ล้านแค่นั้นแหละ เพราะในสัญญาไม่ได้บอกว่าต้องรับผิดชอบอะไรมากกว่านี้

โดยระบุไว้แต่เพียงว่า “ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลนั้นสละสิทธิท่ีจะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ตาม ประกาศ กสทช. และคณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะริบหลักประกันการประมูล”

โอเคจบนะ กสทช. จะมาเพิกถอนใบอนุญาตอื่นๆ อะไร ไม่ได้เขียนไว้นิ

ส่วน 6 ร้อยกว่าล้านที่ยึดไปก็ไม่ระคายผิว คิดเป็น 1.27% ของสินทรัพย์รวมเอง

จบแบบสวยๆ ถลอกนิดหน่อย ย้ำว่าแค่ถลอก

อ่านแถลงการณ์เต็มๆ ที่
http://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=14586038374471&language=th&country=TH