แฟนของคุณ จัดเป็นหุ้นประเภทไหน

0
1985
แฟนของคุณ จัดเป็นหุ้นประเภทไหน ?
หรือเป็นหลายประเภทรวมกัน ^^’