เจาะลึกธุรกิจทันตกรรม D-Dental Corporation

0
42572
D IPO,mai,Dental Corporation,หุ้นทันตกรรม,BIDC,SmileSignature,DentalSignature,

หุ้น DENTAL CORPORATION หรือ D ธุรกิจทันตกรรมครบวงจรที่มีส่วนแบ่งด้านการตลาดอันดับ 1 ของไทย เชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยไปทำฟันที่นี่ D กำลังจะเข้าตลาด mai ประมาณเมษายนปีนี้ เรามาสำรวจกิจการกันว่าธุรกิจทันตกรรม มีความน่าสนใจยังไง มีงบการเงินและอัตราการส่วนทางการเงินเป็นอย่างไร รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป็นใคร 🙂

DISCLAIMER : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ผู้จัดทำมิได้รับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฏ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากการนำข้อมูลไปใช้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

filing : http://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=93065

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dentalcorpthailand.com

 

#IPO-D,DentalCorporation,SmileSignature,JCI,DentalSignature,BIDC,หุ้นIPO,ทันตกรรม,หมอฟัน,mai,ตลาดหุ้น,การลงทุน