THG ธุรกิจที่มากกว่าโรงพยาบาล

0
81349

หลายคนคงเคยใช้บริการโรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลใหญ่ย่านฝั่งธน โรงพยาบาลนี้กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้วนะ แต่ถ้าเจาะเข้าไปในธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มธนบุรีเฮลแคร์กรุ๊ป จะพบว่าไม่ได้ทำแค่โรงพยาบาลอย่างเดียว ยังทำธุรกิจเกี่ยวข้องด้านสุขภาพแบบครบวงจร เราลองมาดูกันว่า THG ประกอบธุรกิจอะไรบ้าง งบการเงินเป็นยังไง เม่าและเดอะแก๊งจะพาไปสำรวจธุรกิจโรงพยาบาลกัน 🙂

รายละเอียด IPO เพิ่มเติม http://www.thg.co.th/ipo/