ค้นหาเพชรในตม ในหุ้นไทยกลุ่ม Mid-Small Cap.

0
42659

การลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก มีสเน่ห์หลายอย่างที่หาไม่ได้ในหุ้นใหญ่ และมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นใหญ่ แต่ผลตอบแทนมักมาพร้อมกับความเสี่ยง เรามาดูกันว่าหุ้นขนาดกลาง-เล็ก มีข้อดียังไง แล้วจะต้องจัดพอร์ตการลงทุนยังไงให้ความเสี่ยงลดลง ถ้าลงทุนเองกลัวไม่เซฟ ก็สามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมได้ พี่เม่ามีกองทุนรวมขนาดกลาง-เล็ก ที่มีผลงานย้อนหลังแล้วมาแนะนำ

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

UTSME:กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์
ค่าธรรมเนียมขาย ปัจจุบัน 1%
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เก็บ 1.76%

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00405/UTSME