บัญชีมหาชน บัญชีเพื่อออมดอกเบี้ยสูง

0
13341

ไม่ว่าจะลงทุนสไตล์ไหน แต่สิ่งที่ทุกคนพึงมีเป็นพื้นฐาน คือบัญชีเงินฝาก ซึ่งปัจจุบันมีบัญชีหลายแบบมาก
แต่ถ้าเน้นดอกเบี้ยสูง จะฝากบัญชีแบบไหนดี ไปดูกัน

บัญชี TMB No Fixed รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.tmbbank.com/mi/nofixed