อยากลงทุนให้ถึงเป้าหมาย จะเริ่มต้น PLAN ยังไงดี

0
77922

เดินทางยังต้องมี “แพลน” แล้วการลงทุนจะปล่อยไปตามโชคชะตาได้ยังไง
การวางแผนลงทุนที่ดี ทำให้บรรลุเป้าหมายได้ตามต้องการ
แต่ “แพลน” การลงทุน ยากกว่าแพลนการเดินทางตั้งเยอะ

จะดีกว่าไหม ถ้ามีคนแพลนมาให้แล้วเรียบร้อย แค่เลือกลงทุนง่ายๆ ไม่ต้องคิดเยอะ

รายละเอียดเพิ่มเติม www.kasikornasset.com/Pages/K-PLAN/K-PLAN.html