เกษียณสุข หยุดทุกอุปสรรค ด้วย Unit-Linked

0
94948

ชีวิตหลังเกษียณควรเป็นชีวิตที่มีความสุข ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ แต่!! ถ้าเตรียมตัวไม่ดี ตังค์ไม่พอ จากเกษียณสุขก็กลายเป็นเกษียณทุกข์ได้
ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวก่อนเกษียณให้ดี ทั้งการทำประกันสุขภาพควบคู่ไปกับการลงทุน แต่ปัจจุบันไม่ต้องแยกกันดำเนินการแล้ว เพราะใช้ Unit-linked กรมธรรม์เดียวมีทั้งประกันและลงทุนไปเลย แค่เตรียมตัวให้ดี ก็มีชีวิตเกษียณดี๊ดีแบบคุณเม่าศักดิ์ได้แล้ว 🙂

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/XN3Wiq