ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ในวัย 40+

0
43833

ใครอายุ 40+ แล้วยกมือขึ้น!!

วัยนี้เป็นวัยที่ฐานะทางการเงินเริ่มมั่นคง อาจจะโสดไม่มีภาระ หรือมีลูกมีครอบครัวที่ต้องดูแล แต่ที่สำคัญเป็นวัยที่ต้องเตรียมเกษียณแล้วนะ (ช้ากว่านี้เดี๋ยวเตรียมไม่ทัน) เมื่อเงินเก็บมีจำกัด เราจะทำยังไงให้ตอบโจทย์ได้หมด? มี Product ทางการเงินบางตัวช่วยได้ เช่นประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit Linked อย่าง TMB Wealthy Link ที่เป็นทั้งประกันชีวิตและเงินเก็บหลังเกษียณไปพร้อมกัน

ตัวอย่างง่ายๆ เพศชาย อายุ 45 ปี อยากจ่ายเบี้ยปีละ 100,000 บาท เพื่อวางแผนเกษียณอย่างมั่งคั่ง

เบี้ย 100,000 บาทนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 ก้อน คือ แบ่งก้อนที่ 1 25 % หรือ 25,000 บาท จ่ายในส่วนของความคุ้มครองชีวิต และแบ่งก้อนที่ 2 75% หรือ 75,000 บาท ลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพ จากการคำนวณแล้วจะมีทุนประกันภัยรวมเท่ากับ 1.5 ล้านบาท ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 8% ในปีที่ 7 ก็ จะได้รับผลตอบแทนจากเงินก้อนที่ 2 ณ จุดคุ้มทุน หรือคืนทุนพอดี แปลว่าหลังจากนั้นก็คือผลกำไรที่จะได้แล้วจ้า หรือในกรณีที่หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็จะได้รับเงินเท่ากับทุนประกันภัย 1.5 ล้านบาท บวกกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนจากเงินก้อนที่ 2

ทั้งนี้ทุนประกันภัย และระยะเวลาคืนทุน ขึ้นอยู่กับค่าเบี้ยที่จ่ายและช่วงอายุด้วยนะจ๊ะ

#มั่นคงอย่างมั่งคั่ง #มากกว่าประกันชีวิต #TMBWealthyLink
หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ลิงก์นี้ >> http://www.tmbbank.com/twl/mao