หุ้น IPO – บุกอาณาจักร โอสถสภา OSP

0
60148

คงไม่มีใครไม่รู้จัก “โอสถสภา”
– ผู้ผลิตเครื่องดื่มบำรุงกำลังชื่อดังอย่าง เอ็ม-150, ลิโพวิตันดี ฉลาม ฯลฯ
– ผู้ผลิตเครื่องดื่มเปปทีน คาลพิส ซี-วิต ฯลฯ
– เจ้าของผลิตภัณฑ์อุปโภคแบรนด์ดังที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี อย่าง เบบี้มายด์ ทเวลฟ์พลัส ฯลฯ

ตอนนี้โอสถสภากำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้ว เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่จะได้ร่วมลงทุนในบริษัท FMCG ลำดับต้นๆ ของไทย แต่ก่อนจะลงทุน ไปทำความรู้จักกับโอสถสภาให้มากขึ้น ไปบุกอาณาจักรโอสถสภากัน!!


หมายเหตุ Debt/EBITDA หรือหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,209 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินประมาณ 6,020 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีประมาณ 61.74 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ประมาณ 26.92 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินประมาณ 100.7 ล้านบาท กำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ณ ปี 2560 จำนวนประมาณ 4,834 ล้านบาท