กองทุนรวม : เมื่อ Digital กับ Health มารวมกัน ใครไม่ทันก็ตกเทรนด์ – TGHDIGI

0
28990

เมื่อโลกหมุนไว จน Digital กับ Health มาเจอกัน!

ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่คือ Digital Health ที่ช่วยยกระดับระบบ Healthcare แบบเดิมทั้งด้านการรักษาและการบริการ ซึ่งเริ่มมีบทบาทและได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแถบยุโรปและสหรัฐฯ บอกเลยว่าไม่อยากตกเทรนด์ต้องศึกษา!

และถ้าศึกษาแล้วสนใจลงทุนในหุ้น Digital Health ถึงไทยจะไม่มีหุ้นที่ทำธุรกิจทางด้านนี้โดยตรง แต่ก็สามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ได้ผ่านกองทุนรวม TGHDIGI จาก บลจ. ทิสโก้
รายละเอียดเพิ่มเติม https://tghdigi.tisco.live