กองทุนรวม : 4 เหตุผลที่ต้องกระจายการลงทุนไปทั่วโลก

0
21632

#BCAP-GW

คุณจัดพอร์ตการลงทุนได้มีประสิทธิภาพแค่ไหน ?

การจัดพอร์ตที่กระจายความเสี่ยงไปในหลายสินทรัพย์ หลายภูมิภาค หรือ Asset Allocation จะช่วยลดความผันผวน สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ และทำให้เงินลงทุนเติบโตได้ในระยะยาว (อันนี้ไม่ได้โม้ มีสถิติออกมาแล้ว)

การจัดพอร์ตแบบนี้ ในอดีตอาจต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีเงินลงทุน 8-9 หลัก แต่ปัจจุบันมีแค่ 500 บาทก็สามารถเป็นเจ้าของพอร์ตลงทุนแบบ Global Wealth ได้แล้วนะเออ กับกองทุน BCAP-GW ไปดูรายละเอียดกัน


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bcap.co.th/page/381/BCAPGlobalWealth/?lg=th

เปิดเสนอขายครั้งแรก 16-24 พ.ค. 62
สนใจลงทุน สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บลจ.บางกอกแคปปิตอล โทร.0-2618-1599