สาระมีอยู่จริง : อยากลงทุนในหุ้นยั่งยืน ต้องรู้จักดัชนี SETTHSI

0
14218

อยากลงทุนในหุ้นยั่งยืน หรือหุ้นที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ?

งั้นเริ่มต้นจากทำความรู้จักดัชนี SETTHSI ดีกว่า

แล้วการหาหุ้นยั่งก็จะไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของเราอีกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://setga.page.link/2L3LJ1dfht9uP1UR9