กองทุนรวม : หุ้นขึ้นก็ได้ลุ้น หุ้นลงก็ปลอดภัย กับ KCR1YA

0
30675

อย่าให้ความกลัวมาตัดโอกาสการลงทุน!!

เพราะปัจจุบันมีกองทุนใหม่ๆ ให้เลือกลงทุน อย่างกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A จาก KAsset
ที่มีคอนเซ็ปต์แบ่งเงินลงทุนเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ นำไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น เงินฝาก หรือ ตราสารหนี้คุณภาพดี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนครอบคลุมเงินต้น และแบ่งส่วนน้อยไปลงทุนใน Option เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น

“หุ้นขึ้นก็ได้ลุ้น หุ้นลงก็ปลอดภัย” ลงทุนได้ไม่ต้องกลัวละทีนี้

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2YgwNmB

#KCR1YA #KAsset #คำตอบที่ใช่ของการลงทุน #MutualFund