ปรับพอร์ตเงินออมอย่างไร? ในยุคภาษีใหม่ : ธนชาต Ultra Savings

0
5098

หนึ่งในปัญหายอดฮิตของนักออมคือ จะเก็บเงินไว้ที่ไหนดี ?
เพราะปัจจุบันแหล่งเงินออมยอดฮิตอย่างบัญชีเงินฝาก และกองทุนรวมตราสารหนี้ จะได้ผลตอบแทนลดลงจากกฎหมายภาษีใหม่

มาอัพเดทกฎหมายภาษีใหม่ และมาปรับพอร์ตเงินออมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนกัน กับบัญชีออมทรัพย์ ธนชาต Ultra Savings ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี ได้รับยกเว้นภาษี 20,000 บาทแรกด้วยนะ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2lWlfr6

#เล่มเดียวที่ให้คุณก้าวหน้าได้ทุกวัน
#ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน
#ธนชาตUltraSavings