หุ้น IPO : เจาะธุรกิจตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รพ. อินเตอร์เมดฯ ( IMH )

0
31386

ปัจจุบันคนไทยใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และภาครัฐก็ให้ความสำคัญ โดยการออกกฎหมายให้สถานประกอบการต้องตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต้องตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย

โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะ ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ และมีบริษัทย่อยให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีลูกค้าหลักเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ และสำนักงานขนาดใหญ่ ด้วยกระบวนการตรวจและแล็บที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทำให้สามารถตรวจสุขภาพพนักงานได้ถึง 5,000 คนต่อวันเลยนะ

มาศึกษาธุรกิจของ รพ.อินเตอร์เมดฯ กัน 🙂

ข้อมูลไฟลิ่ง : prestamos365.mx/prestamos-en-efectivo/