อสังหาฯ : ทำความรู้จัก Intergeneration เทรนด์ใหม่วงการอสังหาฯ

0
79468

#Intergeneration

การอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ หรือ Intergeneration เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน เพราะการอยูู่ร่วมกันช่วยส่งเสริมและเติมเต็มความสุขของคนแต่ละช่วงวัย

แต่เมื่อคนหลายวัยอยู่ร่วมกัน ก็มีความต้องการที่ต่างกัน ดังนั้นการออกแบบที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับคนทุกช่วงวัยจึงเป็นหัวใจสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในระยะยาว

Mulberry Grove แบรนด์อสังหาฯ แห่งแรกที่พัฒนาที่อยู่อาศัยระดับ Super Luxury เพื่อตอบโจทย์สำหรับ Intergeneration

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mulberrygrove.com