โควิดก็ต้องหนี ภาษีก็ต้องวางแผน กับ SCBAM Super Savings – SSF พิเศษ

0
71874

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงจากต้นปีกว่า 30% จัดเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปีสำหรับการลงทุนระยะยาว และถ้าลงทุนผ่านกองทุน SSF พิเศษ ช่วง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. นี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีกสูงถึง 200,000 บาท

กองทุน “SSF พิเศษ”ใหม่แกะกล่อง 3 กอง จาก SCBAM เพื่อการลงทุนระยะยาวในหุ้นโดยเฉพาะ

💰SCB70-SSFX กองทุนผสม เน้นลงทุนใน หุ้น REITs/IF/PF และตราสารหนี้

💰SCBEQ-SSFX กองทุนหุ้น เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพ โอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้น

💰SCBSET-SSFX กองทุนดัชนี เน้นลงทุนตามดัชนี SET

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB Easy App และธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
สะดวกยิ่งขึ้น สามารถลงทุนผ่านบัตรเครดิต SCB ได้

🎁พิเศษ ลงทุนช่วง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. รับหน่วยลงทุนทองคำสูงสุด 400 บาท เมื่อลงทุน ผ่าน SCB EASY App

รายละเอียดติดตามได้ในการ์ตูนเลย 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://scbam.link/tb4

คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ถือหน่วยจะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม SCBAM Client Relations 02-777-7777 กด 0 กด 6