REIT : ลงทุนในอาคารคลังสินค้าและโรงงาน กับ PROSPECT

0
14649

ธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน เป็นอสังหาฯ รูปแบบหนึ่งที่มีอัตราการเช่าเฉลี่ยสูงมาโดยตลอด อัตราการเช่า > 90% (ข้อมูล ณ ปี 2562) และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกสินทรัพย์ที่น่าลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนในรูปแบบค่าเช่าสม่ำเสมอ

PROSPECT กำลังจะเข้าลงทุนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน โรงงานและคลังสินค้าคุณภาพดี ทำเลสุดยอดในย่านบางนาตราด แถมมีทั้งพื้นที่ปลอดอากรและพื้นที่ประกอบการทั่วไป ด้วยบริการแบบ One-Stop Services ที่ดึงดูดผู้เช่าทั้งไทยและต่างชาติ หากสนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดกัน J

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในรายละเอียดของ REIT  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน