หุ้นกู้: ลงทุนในโลกยุคใหม่ กับหุ้นกู้ TRUE

0
3135

#หุ้นกู้TRUE

ปัจจุบันโลกดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว ยิ่งภาวะโรคระบาดยิ่งเร่งให้ผู้คนจำนวนมากต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ชีวิตดิจิทัล จึงเป็นโอกาสเติบโตของธุรกิจสื่อสาร

TRUE ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 4 ชุด เสนอขายบุคคลทั่วไป เพื่อชำระหนี้เดิม และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

  • 1 ปี 9 เดือน 3.00% ต่อปี
  • 3 ปี 3.50% ต่อปี
  • 4 ปี 6 เดือน 4.15% ต่อปี
  • 5 ปี 6 เดือน 4.40% ต่อปี

เสนอขายในระหว่างวันที่ 9-10 และ 13-14 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดติดตามได้ในการ์ตูนเลย 🙂
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน