หุ้นกู้ : รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอกับ หุ้นกู้ IRPC

0
3474

หุ้นกู้ IRPC

ยุคดอกเบี้ยเงินฝากต่ำและหุ้นงดจ่ายปันผลแบบนี้ หุ้นกู้เกรดดี ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอ

IRPC ผู้นำธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร กำลังจะออกหุ้นกู้เสนอขายประชาชนทั่วไป เครดิตเรทติ้งหุ้นกู้ A-(tha)

อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี
คาดว่าจะเสนอขาย 8 – 10 กันยายน 2563
สนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน