หุ้นกู้ : ลงทุนหุ้นกู้ HMC เพื่อต่อยอดการเป็นผู้นำเม็ดพลาสติก PP ในอาเซียน

0
5855

ในวิกฤต COVID-19 มีหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ในวิกฤตยังมีโอกาส มีบางธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สุขอนามัยและบรรจุภัณฑ์อาหาร ธุรกิจการส่งอาหารแบบ Delivery/Take away ซึ่งธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังความเติบโตของธุรกิจดังกล่าวนี้ มีผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene หรือ PP เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์สวมด้านนอก และหน้ากากอนามัย

HMC Polymers คือผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในไทยต่อเนื่องมากว่า 30 ปี โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ PTTGC แกนนำธุรกิจของ PTT ที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร ครอบคลุมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นปลายและ LyondellBasell ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำที่ใหญ่ในระดับต้น ๆ ของโลก

HMC Polymers กำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อขานรับกลยุทธ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกรดพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการในการอนาคต

HMC กำลังจะเปิดขายหุ้นกู้เฉพาะ #ผู้ลงทุนรายใหญ่และสถาบัน
เครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้ A-(tha) โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563

สนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน