หุ้น IPO : เจาะธุรกิจทำความสะอาดพันล้าน PRAPAT – พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

0
2774

#PRAPAT #พีรพัฒน์ #หุ้นIPO

ยุคนี้ไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ต้องเน้นความสะอาดไว้ก่อน โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและการบริการที่ความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี หรือ PRAPAT ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีทำความสะอาดระดับอาเซียน โดยมีลูกค้าเป็นธุรกิจชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม กำลังจะเข้าตลาด mai แล้ว ไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂

————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง