หุ้น IPO : เจาะลึกธุรกิจ SO – สยามราชธานี Outsource ครอบจักรวาล

0
5863

#หุ้นIPO #สยามราชธานี #SO

ธุรกิจ Outsource เป็นธุรกิจหนึ่งที่เติบโตขึ้นอย่างมากในหลายสิบปีมานี้ เพราะบริษัทสมัยใหม่นิยมจ้าง Outsource มาทำงานในส่วนสนับสนุน เพราะOutsource สามารถทำงานได้ทันที มีการอบรมจากส่วนกลางสม่ำเสมอ และมีแรงงานทดแทน ทำให้ธุรกิจไม่เสียโอกาสจากการลาของพนักงาน

SO หรือ สยามราชธานี หนึ่งในบริษัท Outsource ชั้นนำในประเทศไทย ให้บริการพนักงานกว่า 10,000 คน ส่งไปปฏิบัติงานกับลูกค้าทั่วประเทศ โดยให้บริการในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่แน่ว่าตอนนี้พนักงานจาก SO อาจจะยืนจดมิเตอร์น้ำอยู่หน้าบ้านเราก็ได้นะ ไปศึกษาธุรกิจของเค้ากันเลย 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง