กองทุนรวม : ลงทุนในหุ้นกลุ่ม 5 นวัตกรรมแห่งอนาคต TMB-ES Global Innovation

0
27105

โลกในปัจจุบันล้ำสมัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับโลกเมื่อสิบปีก่อน เนื่องจากนวัตกรรมใหม่ทั้ง Smartphone, E-Commerce, Social Media, Video on demand ฯลฯ ที่ใช้ได้ง่าย สะดวกสบายขึ้น และได้กลายเป็นของธรรมดาไปแล้วในยุคนี้ และหุ้นของบริษัทนวัตกรรมเหล่านี้ ก็เพิ่มมูลค่าไปหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับมูลค่าเมื่อสิบปีก่อน

สำหรับผู้ลงทุนอย่างเราที่ตกรถหุ้นนวัตกรรมเมื่อสิบปีก่อนไม่ต้องเสียใจ เพราะนวัตกรรมใหม่ๆ ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาดูกันว่าโลกแห่งอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีนวัตกรรมไหนที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมาพลิกโฉมโลกบ้าง จะDisruptive รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างไร หรืออะไร คือ เทรนด์ธุรกิจใหม่ๆในทศวรรษนี้ ไปติดตามกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TMBAM Eastspring
https://www.tmbameastspring.com/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I33
คลิปรายละเอียดกองทุน
https://www.youtube.com/watch?v=Jq_WUghcuXk&feature=youtu.be
หรือ โทร. 1725
#TMBAMEASTSPRING #GlobalInnovation #นวัตกรรม #Innovation