REITs: WHART เพิ่มทุนครั้งที่ 5 ลงทุนในคลังสินค้ารับ E-Commerce

0
6062

WHART รีทคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดกองหนึ่งของไทย กำลังจะเพิ่มทุนครั้งที่ 5 เพื่อลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าคุณภาพ 3 แห่ง ทรัพย์สินที่จะลงทุนครั้งนี้จะเจ๋งแค่ไหน ไปดูรายละเอียดกันในการ์ตูนเลย

หากสนใจลงทุน WHART เปิดให้ทั้งผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและบุคคลทั่วไปมีโอกาสลงทุน โดย

  • ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม จองซื้อวันที่ 2-6 และ 9-12 พ.ย. 63
  • บุคคลทั่วไป* จองซื้อวันที่ 2-6 และ 9-13 พ.ย. 63

ราคาเสนอขายสูงสุดไม่เกินหน่วยละ 13.80 บาท

โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะแจ้งภายในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ

ที่ ธนาคารกสิกรไทย

* จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หน่วย โดยการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง