REIT : ลงทุนเพิ่มเสริมความแข็งแกร่ง กับ HREIT เพิ่มทุนครั้งที่ 2

0
4426

#HREITเพิ่มทุนครั้งที่2

ถ้าพูดถึง REIT กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการจ่ายผลตอบแทนที่มั่นคง HREIT จะต้องติดโผ

HREIT มีจุดเด่นคือ 92% ของทรัพย์สินที่ลงทุนในปัจจุบันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบนพื้นที่ EEC และ มีอัตราการเช่าที่สูง ซึ่งทาง HREIT กำลังจะเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เพื่อลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูป15 ยูนิต ในแถบ EEC และสระบุรี โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ทำให้ประมาณการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนะ

หากสนใจลงทุน HREIT เปิดให้ทั้งผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและบุคคลทั่วไปมีโอกาสลงทุน โดย
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม จองซื้อวันที่ 16-20 และ 23-26 พ.ย. 63
บุคคลทั่วไป* จองซื้อวันที่ 16-20 และ 23-27 พ.ย. 63
ราคาเสนอขายสูงสุดไม่เกินหน่วยละ 7.50 บาท
ที่ ธนาคารกสิกรไทย
*จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หน่วย โดยการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง