หุ้น IPO : ทำความรู้จัก LEO ขนส่งสินค้าได้ทุกจุดหมายทั่วโลก

0
4309

ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องด้วยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

ระดับโลกคือ E-Commerce ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ของโลก ระดับภูมิภาคคือการเปิด AEC โดยที่ไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียน รวมถึงระดับประเทศคือการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ EEC ของทางภาครัฐ ที่ทุกปัจจัยล้วนต้องมีธุรกิจโลจิสติกส์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ หรือ LEO ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร ทั้งทางทะเล ทางอากาศ และทางบก โดยมีเครือข่ายกว่า 190 ประเทศ สามารถขนส่งสินค้าไปในจุดหมายต่างๆ ได้ทั่วโลก กำลังจะเข้าตลาด mai แล้ว ไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂

————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

O