หุ้น IPO : ทำความรู้จัก SAK สินเชื่อศักดิ์สยาม สินเชื่อขวัญใจชาวบ้าน

0
7104
ธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญมาก ๆ ยามเศรษฐกิจฝืดเคืองในช่วงโควิดแบบนี้คือ ธุรกิจเงินด่วนหรือสินเชื่อรายย่อย การมีแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเหมาะสมเพื่อใช้เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถลืมตาอ้าปากได้ เมื่อภาคครัวเรือนแข็งแรง ก็เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนและระดับประเทศต่อไปได้
บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาคภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อ “สินเชื่อศักดิ์สยาม” ปัจจุบันมี 519 สาขา ใน 38 จังหวัด เน้นให้บริการชาวบ้านในท้องถิ่น เกษตรกร ไปจนถึงบุคคลทั่วไป โดยเร็ว ๆ นี้ SAK กำลังจะเข้าตลาดหุ้นแล้ว ไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง