กองทุนรวม : เพิ่มโอกาสเฮงรับปีใหม่ กับ 4 กองทุนแห่งอนาคต ลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า

0
49340

ใครสนใจลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตในทศวรรษหน้าไม่ควรพลาด!

เพราะช่วงนี้มีโปรพิเศษจาก Thanachart Fund Eastspring และ TMBAM Eastspring เขาจับมือกัน ลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า Front-end จาก 1.5% เหลือ 1% แค่ 2 สัปดาห์สุดท้ายของปีเท่านั้น (18 – 30 ธ.ค. 63) ใน 4 กองทุนแห่งอนาคต

🔵 กองทุนนวัตกรรมล้ำอนาคต T-ES-GINNO และ TMB-ES-GINNO ทั้งสองกองนโยบายการลงทุนเหมือนกัน คือ เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มนวัตกรรมใหม่ที่คาดว่าจะมาแรงในทศวรรษหน้า (อ่านรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมที่ 👉http://www.maoinvestor.com/2020/10/tmb-es-global-innovation.html )

🟠 กองทุนจีนแผ่นดินใหญ่ T-ES-CHINA A และ TMB-ES-CHINA-A ทั้งสองกองนโยบายการลงทุนเหมือนกัน คือ เน้นลงทุนในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ (A Share) ที่คาดว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในอนาคต

โอกาสแบบนี้มาไม่บ่อย ถ้าคิดจะลงทุนอยู่แล้วก็ช่วยเซฟค่าธรรมเนียมได้ตั้ง 0.5% เลยนะ สนใจลงทุนติดต่อ ทีเอ็มบีและธนชาตทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะจ๊ะ 😊

คำเตือน:
– เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ /การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
– ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
– ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ Thanachart Fund Eastspring หรือ TMBAM Eastspring และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
– ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Thanachart Fund Eastspring ได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com หรือโทร 0-2126-8399
TMBAM Eastspring ได้ที่ www.tmbameastspring.com หรือโทร. 1725

#ThanachartFundEastspring #TMBAMEastspring #ลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า