กองทุนรวม : เปิดตาที่สามในการลงทุน กับ ONE-UGG

0
58577

หนึ่งในสุดยอดกองทุนท็อปฟอร์มของปีนี้คือกองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หรือ ONE-UGG จาก บลจ.วรรณ ที่ให้ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังสูงเกือบ 90% และไม่ได้ดีแค่ปีนี้ เพราะผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2016 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละเกือบ 30% ( ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 63)

ไปดูกันว่า ONE-UGG มีนโยบายการลงทุนอย่างไร ถึงได้เติบโตสูงสวนเศรษฐกิจโลกขนาดนี้ กองนี้มี SSF และ RMF ด้วยน้า สำหรับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีปลายปีไม่ควรพลาด 🙂

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.one-asset.com
————————
คำเตือน
-ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF หรือสอบถามข้อมูล และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
-ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต