หุ้นกู้ : 5 จุดเด่นของหุ้นกู้ Wind Energy Holding

0
3194

ธุรกิจหนึ่งที่มีความมั่นคงในเรื่องรายได้สูงคือธุรกิจโรงไฟฟ้า เนื่องจากโรงไฟฟ้าส่วนมากจะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. แต่ก็เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง นอกจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินแล้ว การระดมทุนผ่านตลาดหุ้น หรือตลาดตราสารหนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการ

บจก. วิน เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง หรือ WEH ผู้นำธุรกิจโรงไฟฟ้ากังหันลมระดับภูมิภาค ที่มีรายได้ปี 2562 กว่า 12,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิกว่า 5,800 ล้านบาท กำลังเปิดขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 2,000 ล้านบาทและสำรองอีก 1,000 ล้านบาท โดยเสนอขายเฉพาะ #ผู้ลงทุนรายใหญ่และสถาบัน

อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี 

โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2563

สนใจลงทุนไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน