หุ้นกู้ : 5 ข้อดีของ หุ้นกู้TRUE ในยุค Digital Next Normal

0
5055

เทคโนโลยีดิจิทัลคือสิ่งที่จะมีอิทธิพลกับโลกในยุคต่อไป และสิ่งที่เป็นพื้นฐานของดิจิทัลคือโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม TRUE ผู้นำธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศไทย กำลังจะออก หุ้นกู้TRUE 4 ชุดใหม่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปด้วยนะ

ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี
ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.20%ต่อปี
ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นทีละ 100,000 บาท

สนใจลงทุนในหุ้นกู้ไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน