REIT : ไม่ต้องเริ่มจาก Start ก็ Up ได้ กับ CPNREIT

0
6956

#ไม่ต้องเริ่มจากStartก็Upได้ #CPNREIT

ธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 คือธุรกิจศูนย์การค้า หลายคนมองว่านี่คือวิกฤตแต่หากวิกฤตนี้ผ่านพ้นไป เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และการบริโภคภาคเอกชนเริ่มกลับมา นี่อาจเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้าก็เป็นได้ โดย CPNREIT เป็นหนึ่งในกองทรัสต์ที่เน้นการลงทุนในศูนย์การค้าในทำเลศักยภาพ และกำลังจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปมีโอกาสจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมได้ด้วย

CPNREIT จะลงทุนในศูนย์การค้าไหน? การลงทุนเพิ่มในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่? แล้วผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง? ถ้าสนใจลงทุนต้องทำอย่างไร? ไปติดตามได้ในการ์ตูนเลย 🙂

————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง