เงินฝาก : บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แหล่งเงินฝากดอกเบี้ยสูง (ที่หลายคนยังไม่รู้) – แคปปิตอล ลิ้งค์

0
15287

#แหล่งฝากเงินดอกเบี้ยสูงที่หลายคนยังไม่รู้ #บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ #แคปปิตอลลิ้งค์

หากพูดถึง “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์” บางท่านอาจพอทราบว่าเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง แต่ไม่แน่ใจในรายละเอียดเพราะไม่เคยใช้บริการ ความจริงแล้ว บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นแหล่งฝากเงินดอกเบี้ยสูงที่มีความปลอดภัยไม่ต่างจากธนาคาร เพราะเงินฝากได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

อย่างบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ปัจจุบันให้ดอกเบี้ยเงินฝาก  1.75% – 3.25% ต่อปี (ขึ้นกับจำนวนเงินและระยะเวลาฝาก) แต่การฝากเงินกับบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ มีความต่างจากการฝากเงินที่ธนาคาร จะเป็นยังไงไปศึกษารายละเอียดกัน 🙂

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.capitallink.co.th/clc