REIT IPO : ลงทุนในอสังหาฯ แบบมิกซ์ กับ KTBST Mixed REIT – KTBSTMR

0
9772

#KTBSTMR #REIT

รีทที่นักลงทุนไทยคุ้นชินคือ รีทที่ลงทุนในสินทรัพย์เฉพาะกลุ่ม เช่น รีทคลังสินค้าก็จะลงทุนแต่คลังสินค้า รีทศูนย์การค้าก็จะลงทุนแต่ศูนย์การค้า และรีทมักถูกก่อตั้งโดยบริษัทที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น ๆ ทำให้รีทส่วนใหญ่ในตลาดมักมีสินทรัพย์ในพอร์ตกระจุกตัว วนเวียนอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดิมและผู้ประกอบการเดิม

แต่ตอนนี้มีรีทตัวใหม่กำลังจะเข้าตลาด KTBSTMR หรือ KTBST Mixed Leasehold REIT ดำเนินการโดยรีทเมเนเจอร์อิสระ KTBST REIT Management ไม่ยึดติดกับนโยบายการลงทุนและผู้ประกอบการรายไหน โดยการลงทุนครั้งแรกก็เปิดด้วยลงทุนแบบผสมเลย ทั้งคลังสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และออฟฟิศ โดยคาดการณ์ผลตอบแทนปีแรกอยู่ที่ 7.00% ต่อปี เหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันเลย 
————————–
Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในรายละเอียดของ REIT เท่านั้น ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากหนังสือชี้ชวน งบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง