หุ้น : ลงทุนใน Digital Assets ผ่านหุ้น BROOK

0
5304

#BROOK #DigitalAssets

Digital Assets หรือสินทรัพย์ดิจิตัล เริ่มเข้ามาอยู่ในโลกธุรกิจมากขึ้น หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกรวมถึงกองทุนรวมในต่างประเทศเริ่มเข้าลงทุนในเทคโนโลยี Blockchain หรือถือครองเงินดิจิตัลเพื่อการลงทุน มากขึ้นเรื่อยๆ

ในไทยก็เริ่มมีบริษัทที่ประกาศลงทุนอย่างจริงจังใน Digital Assets อย่าง บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป หรือ BROOK บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทแรกในตลาด mai เพิ่งประกาศว่าจะลงทุนใน Digital Assets เป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท หรือครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมเลยทีเดียว ทำไม BROOK เลือกลงทุนใน Digital Assets แทนการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เหมือนที่เคยเป็นมา ไปดูแนวคิดของ BROOK กัน 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง