หุ้น : วิเคราะห์เส้นทางหมื่นล้านภายใน 2 ปี ของ RS Group จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไร

0
5335

RS Group หนึ่งในบริษัทที่โดน Disruption ซ้อน Disruption เรียกได้ว่าโดน Disruption มาตั้งแต่คำว่า Disruption ยังไม่ฮิต ตั้งแต่สมัยธุรกิจหลักเป็นค่ายเพลง ก็โดน MP3 ทั้งประเทืองทั้งแวมไพร์เข้ามาดิสรัป พอเปลี่ยนธุรกิจหลักมาทำดิจิตอลทีวี ก็โดน Streaming เข้ามาดิสรัปอีก ซึ่งปัจจุบัน RS Group เปลี่ยนธุรกิจหลักเป็นคอมเมิร์ซเรียบร้อยแล้ว ขายสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพเป็นรายได้หลัก

ความพริ้วของ RS เป็นที่ประจักษ์ ไม่ว่าจะกี่ Disruption ก็สามารถปรับตัวได้และยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีก และล่าสุด RS Group ประกาศว่าจะสร้างรายได้ให้ถึง 10,000 ล้านใน 2 ปี ด้วย 4 กลยุทธ์ภายใต้โมเดล Entertainmerce จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไปดูกัน 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์ในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง