หุ้นกู้ : ลงทุนในพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนกับ หุ้นกู้ EDL-GEN

0
3098

หนึ่งในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ของ สปป.ลาว คือโรงไฟฟ้าเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติของ สปป.ลาว ที่ต้องการจะเป็นผู้นำการผลิตพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและมั่นคงในภูมิภาค ทำให้ สปป.ลาว ตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าอีกอย่างน้อย 1 เท่าภายในอีกทศวรรษ

บริษัทที่เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าของ สปป.ลาว คือ EDL-GEN ที่มีประสบการณ์มากว่า 50 ปี และจดทะเบียนเป็นหุ้นตัวแรกในตลาดหุ้นลาว (LSX) โดยปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) กว่า 50% ของตลาดหุ้นลาว

EDL-GEN กำลังจะเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี เสนอขายเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่และสถาบัน เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย

สนใจลงทุนในหุ้นกู้ไปศึกษารายละเอียดกัน

—————————————

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากร่างหนังสือชี้ชวนและเว็บไซต์ของบริษัท การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน