กองทุนรวม : ปรับพอร์ตรับการแพทย์ยุคใหม่ SCBIHEALTH

0
14106

ถ้าพูดถึงการลงทุนในกลุ่ม Healthcare หลายท่านอาจนึกถึงหุ้นโรงพยาบาล หุ้นยา แต่ถ้าเราอยากลงทุนในหุ้น Healthcare ล้ำๆ อย่าง Moderna ที่สร้างวัคซีน Covid-19 ด้วยเทคโนโลยีใหม่ mRNA หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับ DNA Sequencing, สเต็มเซลล์ จะลงทุนที่ไหนดี ? 

อย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่ในไทย ลงทุนใน Innovation Healthcare ทั่วโลกได้ง่าย ผ่าน SCBIHEALTH ที่ลงทุนในกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Health Innovation ไม่อยากพลาดนวัตกรรมสุขภาพใหม่ๆ จากทั่วโลก ลองไปศึกษารายละเอียดกองทุนกัน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (SCBIHEALTH)
เสนอขายครั้งแรก: 22 มิถุนายน 2564 – 28 มิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม https://scbam.info/2THcYIl

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 0 กด 6 www.scbam.com

#SCBAM #YourTrustedPartner