หุ้น IPO : ทำความรู้จัก CLOVER POWER (CV) ผู้นำพลังงานหมุนเวียนครบวงจร

0
7361

#หุ้นIPO #CV #พลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่จำเป็นสำหรับผู้คนและใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเมกะเทรนด์ด้านพลังงานทั่วโลกในปัจจุบัน จะเน้นไปที่โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ชีวมวล ขยะ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

CV หรือ บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ให้บริการด้านวิศวกรรม และดำเนินธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ปัจจุบัน CV มีโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่งและโรงไฟฟ้าขยะ 1 แห่ง 

สนใจลงทุนไปศึกษาธุรกิจกัน 🙂

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจเท่านั้น  ผู้จัดทำมิได้ให้ข้อมูลเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนแต่ประการใด ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำ ข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูนนำมาจากงบการเงินและเว็บไซต์ของบริษัทที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วทั้งสิ้น การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาหลักทรัพย์เมื่อซื้อขายในตลาดรองเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดฯ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คำนวณราคาหลักทรัพย์และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง