หุ้นกู้ : ทำความรู้จัก หุ้นกู้ STARK

0
3804

#หุ้นกู้STARK

หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่เป็นพื้นฐานของเมกะเทรนด์ของโลกอย่าง EV, Clean Energy รวมถึง Smart City คือ “สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล” ซึ่ง STARK หรือ บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น บริษัทจดทะเบียนในไทย เป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลอันดับ 1 ในอาเซียนและอันดับ 14 ของโลก

STARK กำลังเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” (โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด)

  • อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30%-3.50% ต่อปี
  • อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70%-3.90% ต่อปี

สนใจลงทุนติดตามได้ในการ์ตูนเลย ☺

————————–

Disclaimer : การ์ตูนตอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้จัดทำมิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขายกับผู้จัดทำข้อมูลที่ปรากฏในการ์ตูน นำมาจากไฟลิ่งของบริษัทฯ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน